سود دوره سه ماهه منتهی به ٣٠ آذر ١٣٩٤ پرداخت شد

به اطلاع می رساند، بازدهی صندوق در دوره سه ماهه منتهی به ٣٠ آذر ١٣٩٤ معادل با ٢١.٣١% است و سود کسب شده بین سرمایه گذاران و مدیر اجرا مطابق با خواسته هر سرمایه گذار توزیع شده است. لازم به ذکر است در این دوره سه ماهه با نیت خیر سرمایه گذاران بیش از ٢٠٨ میلیون ریال به مدیر اجرا برای امور نیکوکاری تعلق گرفته است.