دعوت به مجمع صندوق در تاریخ 24/7/1397

به اطلاع میرساند مجمع صندوق سرمایه گذاری دانشگاه الزهرا مورخ 1397/07/24 راس ساعت 10 صبح در محل تهران خیابان شیخ بهایی شمالی نرسیده به میدان شیخ بهایی نبش بن بست مهران پلاک 99 برگزار خواهد شد .