تقسیم سود سه ماهه منتهی به 30 آذر 1397

به اطلاع میرساند سود سه ماهه پاییز 1397 صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا در تاریخ 1397/10/01 به حساب سرمایه گذاران واریز گردید.