دعوت به جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا (س)

بدین وسیله از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری مدیریتی صندوق دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع صندوق که در روز دوشنبه مورخ ١٠/١٢/١٣٩٤ ساعت ١٥:٠٠در محل تأمین سرمایه امین به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد، خیابان قبادیان پلاک ٥١ برگزار می شود، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
استماع گزارش مدیر در مورد عملکرد صندوق.
استماع گزارش حسابرس در مورد صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ٣٠/٠٩/١٣٩٤.
تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ٣٠/٠٩/١٣٩٤.
انتخاب روزنامه کثیرالانتشار صندوق.
تصمیم گیری در خصوص تغییر حسابرس صندوق.
سایر موارد.
لازم به ذکر است حضور دارندگان واحدهای سرمایه گذاری عادی در مجمع بلا مانع است.

                                              مدیر صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا (س)