اسامی حاضرین در مجمع سالانه 1397/11/21

احتراما به استحضار میرساند: مجمع سالانه صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا، در تاریخ 1397/11/21راس ساعت 10:00 در محل شرکت واقع در خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پلاک 99 ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار گردید.

اسامی حاضرین در مجمع به شرح زیر است :

1) آقای مجتبی جهانگیری به نمایندگی از تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان مدیر و سهامدار ممتاز به سمت رئیس مجمع

2) سرکار خانم فاطمه پزشک زاده به نمایندگی از سازمان به سمت ناظر مجمع

 3) سرکار خانم بهاره همتی ­­به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع

 4)سرکار خانم مارال طریحی به سمت دبیر مجمع