آگهی دعوت به مجمع امیدنامه ای مورخ 13990416

از کلیه دارندگان واحدهای ممتاز، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان واحدهای ممتاز و همچنین نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این صندوق که در ساعت 14:00 مورخ 99/04/16در محل شیخ بهایی شمالی، نبش بن بست مهران پلاک 99 تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار می گردد حضور به هم رسانید.

دستور جلسه :

  • تغییر ترکیب دارایی های صندوق مطابق با ابلاغیه 12020155 سازمان بورس اوراق بهادار
  • سایر موارد