آگهی دعوت به مجمع امیدنامه ای مورخ 1399/07/29

از کلیه دارندگان واحدهای ممتاز، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان واحدهای ممتاز و همچنین نماینده و یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی این صندوق که در ساعت 14:00 مورخ 1399/07/29 در محل شرکت، خیابان ملاصدرا، خیابان شیخ بهایی شمالی، نبش بن بست مهران، پلاک 99، تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار می گردد حضور به هم رسانید.

دستور جلسه :

  • تغییر ترکیب دارایی های صندوق مطابق با ابلاغیه 12020172 سازمان بورس اوراق بهادار
  • سایر موارد