اسامی حاضرین در مجمع امیدنامه ای مورخ 1399/07/29

احتراما به استحضار میرساند: مجمع  صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری دانشگاه الزهرا، در تاریخ 1399/07/29 ساعت 14:00 در محل شرکت واقع در خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پلاک 99 ساختمان تامین سرمایه لوتوس پارسیان برگزار گردید.

اسامی حاضرین در مجمع به شرح زیر است :

1) خانم مریم شکیبا به نمایندگی از دانشگاه الزهرا به سمت رئیس مجمع

2) خانم بهاره همتی به نمایندگی از موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان متولی به سمت ناظر مجمع

3) آقای مجتبی جهانگیری به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به سمت ناظر مجمع

4) آقای احمد فرجی به نمایندگی از تامین سرمایه لوتوس پارسیان به سمت دبیر مجمع