سود دوره سه ماهه منتهی به 30 اسفند 1395 پرداخت شد

به اطلاع می رساند، بازدهی صندوق در دوره سه ماهه منتهی به 30 اسفند 1395 معادل با 17.13% است و سود کسب شده بین سرمایه گذاران و مدیر اجرا مطابق با خواسته هر سرمایه گذار توزیع شده است. لازم به ذکر است در این دوره سه ماهه با نیت خیر سرمایه گذاران بیش از 154 میلیون ریال به مدیر اجرا برای امور نیکوکاری تعلق گرفته است