حاضران مجمع سالانه13970122

به اطلاع میرساند مجمع 22 فروردین١٣٩7 صندوق با حضور نمایندگان زیر برگزار شد.

1) آقای مهدی محمودی به نمایندگی از تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان مدیر و رئیس مجمع

2( خانم مینا طحانی بعنوان نماینده متولی به سمت ناظر مجمع

3) خانم فاطمه پزشک زاده به نمایندگی از سازمان بورس و اوراق بهادار به سمت ناظر مجمع

4) خانم نسترن احمدی به سمت دبیر مجمع

5)آقای نصر اصفهانی بعنوان نماینده مدیر اجرا

6)آقای شهبازی بعنوان نماینده سهامدار ممتاز(سرمایه گذاری بهمن)

7)آقای خیل نژاد بعنوان نماینده سهامدار ممتاز(گروه مالی ملت)

8)آقای صیادنیا بعنوان نماینده سهامدار ممتاز(تامین سرمایه امین)

9)آقای ترکاشوند بعنوان نماینده حسابرس