دعوت به مجمع صندوق الزهرا منتهی به 1397/03/09

به اطلاع میرساند مجمع صندوق سرمایه گذاری دانشگاه الزهرا مورخ 1397/03/09 راس ساعت 10 صبح در محل تهران خیابان شیخ بهایی شمالی نرسیده به میدان شیخ بهایی نبش بن بست مهران پلاک 99 برگزار خواهد شد .