بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود .به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه‌گذاری دانشگاه الزهرا به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی) معادل دو در هزار (0.002) درصد از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال با ارائة مدارک مثبته با تایید متولی صندوق.
2 هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 40 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با اراية مدارك مثبته با تایید متولی صندوق.
3 کارمزد مدیر سالانه پنج در هزار (0.005) از ارزش روزانه سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه یک در هزار (0.001) از متوسط ارزش روزانه اوراق بهادار تحت تملک صندوق به استثنای گواهی سپرده و سپرده بانکی .
4 کارمزد مدیر اجرا سالانه صفر درصد از وجوهی که از طرف صندوق برای صرف در امور نیکوکارانه مندرج در امیدنامه به مدیراجرا پرداخت می‌شود.
5 کارمزد متولي سالانه بیست و پنج در هزار(0.0025) از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق، که حداقل 48و حداکثر 115میلیون ریال خواهد بود .
6 کارمزد حسابرس مبلغ ثابت 70 میلیون ریال به ازای هر سال مالی
7 حق‌الزحمه و کارمزد تصفیة مدیر صندوق معادل سه در هزار (0.003) ارزش خالص روز دارايي‌هاي صندوق مي‌باشد.
8 حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براین‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد، حداکثر 50 میلیون ریال است.
9 هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 350 میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.
10 کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار 10.000.000 ریال به علاوه مالیات ارزش افزوده جمعا به مبلغ 10.900.000 ریال برای یک سال مالی

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده
کارمزد صدور بخش ثابت : صفر ریال مدیر ثبت
کارمزد ابطال : بخش ثابت : صفر ریال مدیر ثبت