امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری دانشگاه الزهرا در تاریخ 1393/07/01 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تغییر ترکیب دارایی مجمع مورخ 29 مهر99
تایید سازمان و صورتجلسه افزایش حق الزحمه حسابرس و بخشنامه 12010065مجمع مورخ 13981116 ساعت 16
تغییرات امیدنامه مجمع 13980307 تصویب گزارش مصرف وجوه 1397 و تغییر کارمزد متولی
تغییرات امیدنامه مجمع 13971121 اعمال شده مورخ 13980217
تغییرات امیدنامه در خصوص تغییر آدرس تارنما مورخ 1397/07/24
تغییرات امیدنامه مصوب در مجمع مورخ 12 اسفند 1394
تغییرات امیدنامه مجمع 1396/09/05