بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی خیابان ولیعصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک 51 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزی تهران(کارگزاری) 1 خیابان ولیعصر، بالاتر از بلوار میرداماد، خیابان قبادیان، پلاک 51 43692000 علی سنگینیان