ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران خیابان ملاصدرا خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پلاک 99 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزی تهران(کارگزاری) 1 تهران خیابان ملاصدرا خیابان شیخ بهایی شمالی نبش بن بست مهران پلاک 99 0218656 تامین سرمایه لوتوس پارسیان